EN

งานบริการ

งานบริการติดตั้งเครื่อง

งานบริการติดตั้งเครื่องจักรโดยช่างผู้ชำนาญ ใช้เครื่องมือในการติดตั้งอย่างแม่นยำ เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกับเครื่องจักรจากโรงงาน HAAS

ทีมช่างเทคนิคบริการที่ผ่านการรับรองโดยตรงจากโรงงาน

ทีมช่างเทคนิคได้รับการฝึกอบรมและรับรองโดย Haas Automation, Inc.

ให้คำปรึกษาและการสนับสนุนทางเทคนิคฟรี

กรณีขอรับบริการหรือพบปัญหาของเครื่อง กรุณาแจ้งผ่าน Platinum One Call Service 1800-320-999 โดยตรง

การสนับสนุนด้านเทคนิคและการประสานงานภายใน

บริการติดตั้งเครื่องจักรโดยช่างผู้ชำนาญ ใช้เครื่องมือในการติดตั้งอย่างแม่นยำ เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกับเครื่องจักรจากโรงงาน HAAS

Machine Tech Service benefit
มีบริการอบรมการใช้งานให้กับลูกค้า
Machine Tech Service benefit
มีบริการสอนการใช้งานให้กับลูกค้า
Machine Tech Service benefit
มีทีมคอยช่วยซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องจักร
Machine Tech Service benefit
มีทีมคอยให้คำปรึกษาในทุกๆ ด้าน

โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

เพื่อให้ได้สเตตัสเดียวกันเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักรในอนาคต โปรแกรมนี้สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและชิ้นส่วนต่างๆ

ชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีพร้อมอยู่ตลอดเวลา

HFO Thailand มีสำนักงาน 3 แห่งในภูมิภาคต่างๆ พร้อมด้วยรถตู้บริการรับส่ง การซ่อมบำรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อพร้อมให้การบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

พื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

HFO Thailand

HFO Thailand มีการให้บริการ

ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ จนถึงขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน