EN

Automation System

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าการขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาใหญ่ในหลายอุตสาหกรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้โรงงานมองเห็นถึงความต้องการการผลิตที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ Haas มีออพชั่นที่รองรับความต้องการนี้