EN

ช่วงเวลาสำคัญ

2566

ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับบริษัท เบสท์ ลูบ จำกัด เพื่อดำเนินกิจการจำหน่ายน้ำยาหล่อเย็นเครื่องจักรพร้อมบริการ

2566

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรงานโลหะแผ่นยี่ห้อ JFY (Member of TRUMPF Group) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

2563

เปิดดำเนินการสำนักงานขายและบริการ ประจำภาคตะวันออก (EEC) ณ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี

2562

ก่อตั้งบริษัทในเครือ บริษัท เอ็ม ซี สตาร์ จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตทรายตัดสำหรับเครื่องวอเตอร์เจ๊ท

2560

เป็นตัวแทนจำหน่าย 3D Printer สำหรับงานพิมพ์ 3มิติ ในระดับอุตสาหกรรม

2558

เปิดดำเนินการสำนักงาน ประจำภาคเหนือ ณ อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่

2553

เปิดดำเนินการสำนักงานและคลังสินค้า สุวรรณภูมิ, กรุงเทพมหานคร

2551

ขยายศูนย์บริการและก่อตั้งแผนก HAAS Re-Value เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเครื่องจักรมือสอง

2550

ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องตัดวอเตอร์เจ็ทยี่ห้อ Omax แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

2542

เปิดศูนย์บริการประจำภาคเหนือ ณ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

2537

ได้รับการแต่งตั้งจาก Haas Automation Inc, USA เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักร CNC ต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

2536

เริ่มก่อตั้งบริษัท แมชชีนเทค จำกัด