EN

ติดต่อเรา

Machine Tech Contact

สำนักงานใหญ่

Machine Tech Co., Ltd.

62 เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ซอย 34 แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

สำนักงานสุวรรณภูมิ

Machine Tech Co., Ltd.

66 ถนน ร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

02-1389747

-

สำนักงานศรีราชา ภาคตะวันออก

Machine Tech Co., Ltd.

169 หมู่ที่ 11 บ้านหนองข่า ซอย 4 ตำบล บางพระ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110

-

-

-

สำนักงานเชียงใหม่ ภาคเหนือ

Machine Tech Co., Ltd.

72/3 หมู่ 8 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

053-446691

-

ฝ่ายบริการ

Machine Tech Co., Ltd.

66 ถนน ร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนกบัญชี

Machine Tech Co., Ltd.

30 ซอย เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250