EN

โปรแกรมและการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมของเรา

เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจและจำเป็นมากมาย เพื่อให้คุณและผู้ปฏิบัติงานของคุณมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเครื่อง CNC ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง มาเลือกหลักสูตรที่เหมาะกับคุณกันเถอะ

การฝึกทักษะการประยุกต์

การฝึกอบรมทักษะการใช้งานของเราเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีทักษะที่จำเป็นในการใช้งานเครื่องจักร CNC อย่างถูกต้องและปลอดภัย

บริการตัดทดสอบ

กรณีขอรับบริการหรือพบปัญหาของเครื่อง กรุณาแจ้งผ่าน Platinum One Call Service 1800-320-999 โดยตรง

เคล็ดลับและคำแนะนำ

ค้นหาแหล่งที่มาของวิดีโอเพื่อแนะนำข้อมูลบริการที่เป็นประโยชน์และเคล็ดลับการประยุกต์ใช้งาน