EN

JAKA

หุ่นยนต์ทำงานร่วมกันกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย


โคบอท ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับมนุษย์

ได้อย่างปลอดภัย ไม่จำเป็นต้องมีรั้วนิรภัย 

ต้องขอบคุณการตรวจจับการชนของโคบอท 

ซึ่งมาจากโมดูลฟีดแบ็คของแรงบิดในตัวนั้นเอง 

สามารถเลือกตรวจจับแม้กระทั่งการกระแทกที่เบาที่สุด

เพื่อทำให้โคบอทหยุดทำงานและหลีกเลี่ยงอันตราย