EN

OptiMAX

สุดยอดแห่งความแม่นยำประสิทธิภาพสูง

เครื่องจักรวอเตอร์เจ็ทขัด

OMAX OptiMAX เป็นสุดยอดของสามทศวรรษของ

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านวิศวกรรมส่งผลให้ทั่วโลก

วอเตอร์เจ็ทที่แม่นยำที่สุดออกแบบมาเพื่อเวลาทำงานสูงสุดในทุก ๆ ด้าน

สภาพแวดล้อมการผลิต