Quality Pre-Oned Machine


Haas Re-value, OMAX & MAXIEM Revalue
เครื่องจักรเก่า เน้นคุณภาพ มาตรฐานเดียวกับโรงงานผู้ผลิต


เครื่องจักรเก่าซึ่งได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงโดยทีมงาน Haas Factory Outlet ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีจาก ผู้ผลิตโดยตรง
ใช้อะไหล่แท้จากโรงงาน พร้อมใบรับรองการตรวจสอบความเที่ยงตรงเช่นเดียวกับเครื่องจักรใหม่ จึงมั่นใจได้ว่าเครื่องจักรเก่าจาก
Haas Re-Value จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งมีอายุการใช้งานยาวนาน คุ้มค่า คุ้มราคา ส่งมอบพร้อมการรับประกันการใช้งาน

รับประกันคุณภาพ 6 เดือน

รับประกันคุณภาพ ทั้งอะไหล่และบริการตามการใช้งานปกติ 6 เดือน
หลังจากนั้นสามารถต่อประกัน หรือ รับบริการจากแผนกบริการของ
Haas Factory Outlet ได้เหมือนกับเครื่องที่ซื้อจาก Haas Factory Outlet ทุกประการOverall check and Overall Renew

เครื่องจะได้รับการตรวจสอบ และปรับปรุง ปรับแต่งทุกชิ้นส่วน ตั้งแต่รางเลื่อน, Ball Screw, มอเตอร์, Spindle, ระบบหล่อลื่น, ชุดเปลี่ยน Tool , แผงวงจรและชุดควบคุม, ตลอดจน ตู้ และกระบังต่าง ๆ ก็ได้รับการปรับแต่ง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ประดุจเครื่องจักรใหม่ทุกประการ

รางเลื่อน และ Ball Screws

ได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยน โดยใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกับผู้ผลิต รางเลื่อนจะได้รับการตรวจสอบร่องรอยของการสึกหรอ ขณะที่ตลับลูกปืนรางเลื่อนจะได้รับการตรวจสอบ การเคลื่อนตัวของเม็ดลูกปืน การหล่อลื่นตลอดจนแรงเสียดทานขณะเคลื่อนที่ Ball screw ก็เช่นกัน จะได้รับการตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน ทั้งร่องเกลียวนำและตัว Ball Nut พร้อมทั้งซ่อมบำรุงให้ได้ค่า Backlash และแรงเสียดทานต่ำสุด ในหลายกรณี ทั้งรางเลื่อน และ Ball Screw จะได้รับการเปลี่ยนใหม่ หากค่า Clearance ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

Servo มอเตอร์ , Spindle มอเตอร์ และระบบขับเคลื่อน

Servo มอเตอร์ ทุกตัว จะได้รับการตรวจเช็คทำความสะอาด และเปลี่ยนแปลงถ่านในรุ่นที่ใช้แปรงถ่าน พร้อมทดสอบการทำงานร่วมกับแผงวงจรขับเคลื่อน และทดสอบการอ่านค่าร่วมกับ Rotary encoder เพื่อให้ได้ความแม่นยำสูงสุด Spindle มอเตอร์ และระบบส่งกำลัง ไม่ว่าจะเป็นสายพาน หรือ เกียร์บอกซ์ จะได้รับการตรวจสอบ และเปลี่ยนอะไหล่ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดกำลังไปยัง Spindle ได้อย่างราบเรียบ เต็มพลัง และมีเสียงดังเป็นปกติ

Main Spindle

Servo มอเตอร์ ทุกตัว จะได้รับการตรวจเช็คทำความสะอาด และเปลี่ยนแปลงถ่านในรุ่นที่ใช้แปรงถ่าน พร้อมทดสอบการทำงานร่วมกับแผงวงจรขับเคลื่อน และทดสอบการอ่านค่าร่วมกับ Rotary encoder เพื่อให้ได้ความแม่นยำสูงสุด Spindle มอเตอร์ และระบบส่งกำลัง ไม่ว่าจะเป็นสายพาน หรือ เกียร์บอกซ์ จะได้รับการตรวจสอบ และเปลี่ยนอะไหล่ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดกำลังไปยัง Spindle ได้อย่างราบเรียบ เต็มพลัง และมีเสียงดังเป็นปกติ

ชุดเปลี่ยน Tool

ได้รับทดสอบการทำงานทุกฟังก์ชั่น การเข้าสู่ตำแหน่ง “ Home ” ขั้นตอนการทำงานปิด – เปิด, การรับ – ส่ง สัณญาณต่าง ๆ ตลอดจน Alignment ของ Magazine หรือ Swing arm กับตำแหน่งเปลี่ยน Tool ของ Spindle ทุกฟังก์ชั่นจะได้รับการปรับแต่งจนการเปลี่ยน Tool ทำได้อย่างราบเรียบ และแม่นยำ

แผงวงจรและชุดควบคุม

ตรวจเช็คแผงวงจรทุกชิ้น ไม่ว่าจะเป็น Servo Drive , Spindle Drive , Power Supply ภาครับส่งสัญญาณ ตลอดจนชุดประมวลผล หน่วยความจำ ช่องรับ – ส่งข้อมูล ระบบ emergency switch อิเลคโทรนิค Hand wheel อีกทั้งยังได้รับการ ตรวจเช็ค software พร้อมทั้งปรับ Parameter ใหม่ ที่เหมาะสมกับสภาพของเครื่องนั้น ๆ


Link to Manafactorer